Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 3203

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102756

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6209470

Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm thuộc Chi cục Đo lường Chất lượng Quảng Bình

 
 
 

Điều 1. Vị trí chức năng
1.     Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật công về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, khoa học công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;
2.     Trung tâm kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm  chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng đồng thời có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động sự nghiệp kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
3.     Trung tâm kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.     Tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc chỉ định;
2.     Tổ chức thực hiện việc quan trắc, phân tích, thử nghiệm chất lượng trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi được công nhận hoặc chỉ định;
3.     Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;
4.     Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;
5.     Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan
6.     Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá;
7.     Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định như : dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tư vấn áo dụng các hệ thống quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;
8.     Tổ chức việc thu, nộp , quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khoa học khác theo quy định của pháp luật;
9.     Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức , viên chức, lao động hợp đồng va tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật
10.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế
1.     Lãnh đạo trung tâm:
Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm  có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm  chịu thử nghiệm chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trung tâm.
Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc sở Khoa học và công nghệ quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng và quy định của pháp luật hiện hành.
2.     Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm, bao gồm :
-          Phòng Hành chính Tổng hợp
-          Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường
-          Phòng Thử nghiệm Cơ điện Vật liệu xây dựng
-          Phòng Thử nghiệm hoá sinh môi trường
3.     Về biên chế
a.      Biên chế hành chính và sự nghiệp của Trung tâm được giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
b.     Biên chế hợp đồng tự trang trãi kinh phí của trung tâm được hợp đồng theo yêu cầu của công việc trên cơ sở số lượng biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Chi cục; đồng thời có biện pháp bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng chức danh, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao

 


Chứng chỉ / Chứng nhận