Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 5277

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 103744

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1205196

Trang nhất » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chứcPhòng Hành chính - Tổng hợp:
Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng nhiệm vụ tổng hợp, kế hoạch, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và hành chính quản trị
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, kế toán, thi đua khen thưởng và các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
+ Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường:
* Chức năng:
Là phòng chuyên môn thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực đo lường phục vụ chức năng quản lý nhà nước về đo lường và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về đo lường theo quy định
* Nhiệm vụ:
Thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đối với các chuẩn, trang thiết bị dụng cụ đo lường thử nghiệm;
Thực hiện nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường;
Phối hợp thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường và nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường
+ Phòng thử nghiệm Cơ điện - Vật liệu xây dựng:
* Chức năng:
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chất lượng trong lĩnh vực Cơ điện - Vật liệu xây dựng phục vụ chức năng quản lý nhà nước về chất lượng và cá hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về chất lượng thuộc lĩnh vực Cơ - Điện - VLXD theo quy định.
* Nhiệm vụ:
Thực hiện việc phân tích thử nghiệm chất lượng phục vụ têu cầu quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ và nhu cầu của các tổ chức cá nhân có liên quan trong các lĩnh vực Cơ, điện, VLXD và chất lượng công trình;
 Thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực cơ, điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;
Thực hiện nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Cơ, điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình;
Phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Cơ - Điện - Vật liệu xây dựng.
 + Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Môi trường
* Chức năng:
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chất lượng trong lĩnh vực Hóa - Sinh - Môi trường phục vụ chức năng quản lý nhà nước chât lượng và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về chất lượng và các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ khác về chất lượng thuộc lĩnh vực Hóa - Sinh - Môi trường theo quy định.
* Nhiệm vụ:
Tổ chức thực hiện việc phân tích, thử nghiệm chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ và nhu cầu của các tổ chức cá nhân cóc liên quan trong các lĩnh vực: Hóa lý, vi sinh và môi trường;
Thực hiện hoạt động giám định, chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực hóa lý, vi sinh và môi trường;
Thực hiện nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ trong các lĩnh vực Hóa lý, vi sinh và môi trường;
Phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Hóa - Sinh - Môi trường.
                                                    DANH SÁCH CÁN BỘ  TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM


 


Chứng chỉ / Chứng nhận