Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
23-11-2020
Thứ 3
24-11-2020
Thứ 4
25-11-2020
Thứ 5
26-11-2020
Thứ 6
27-11-2020
Thứ 7
28-11-2020
Chủ nhật
29-11-2020