Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
22-07-2024
Thứ 3
23-07-2024
Thứ 4
24-07-2024
Thứ 5
25-07-2024
Thứ 6
26-07-2024
Thứ 7
27-07-2024
Chủ nhật
28-07-2024