Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
20-09-2021
Thứ 3
21-09-2021
Thứ 4
22-09-2021
Thứ 5
23-09-2021
Thứ 6
24-09-2021
Thứ 7
25-09-2021
Chủ nhật
26-09-2021