Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
01-06-2020
Thứ 3
02-06-2020
Thứ 4
03-06-2020
Thứ 5
04-06-2020
Thứ 6
05-06-2020
Thứ 7
06-06-2020
Chủ nhật
07-06-2020