Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14-10-2019
Lấy mẫu đề tài HSMT T2, T5 A Thông P HSMT Cơ sở Xe 000.97
Thứ 3
15-10-2019
Kiểm định PTĐ T3-6 A Quân P KĐHC Cơ sở Xe 2345
Thứ 4
16-10-2019
Làm việc tại cơ quan VC Trung tâm
Thứ 5
17-10-2019
Làm việc tại cơ quan VC Trung tâm
Thứ 6
18-10-2019
Làm việc tại cơ quan Vc Trung tâm
Thứ 7
19-10-2019
Chủ nhật
20-10-2019