Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
28-09-2020
Thứ 3
29-09-2020
Thứ 4
30-09-2020
Thứ 5
01-10-2020
Thứ 6
02-10-2020
Thứ 7
03-10-2020
Chủ nhật
04-10-2020