Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10-12-2018
Kiểm định PTĐ T2-6 A Quân P KĐHC Cơ sở Xe 2345
Thứ 3
11-12-2018
Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
12-12-2018
GIám sát MT T4-5 A Thông P HSMT Cơ sở Xe 000.97
Thứ 5
13-12-2018
Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
14-12-2018
Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
15-12-2018
Chủ nhật
16-12-2018