Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
01-03-2021
Thứ 3
02-03-2021
Thứ 4
03-03-2021
Thứ 5
04-03-2021
Thứ 6
05-03-2021
Thứ 7
06-03-2021
Chủ nhật
07-03-2021