Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18-02-2019
Thứ 3
19-02-2019
Thứ 4
20-02-2019
Thứ 5
21-02-2019
Thứ 6
22-02-2019
Thứ 7
23-02-2019
Chủ nhật
24-02-2019