Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
15-04-2019
Kiểm định PTĐ
Kiểm tra cl công trình
T2-6
T2
A Quân
A Lý
P KĐHC
P VLXD
Cơ sở
Cơ sở
Xe 2345
Xe 000.97
Thứ 3
16-04-2019
Giám sát MT T5, T7 A Thông P HSMT Cơ sở Xe 000.97
Thứ 4
17-04-2019
Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
18-04-2019
LÀm việc tại cơ quamn
Thứ 6
19-04-2019
Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
20-04-2019
Chủ nhật
21-04-2019