Trang nhất » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM
Phòng:

<< Tuần trước Tuần tới >>
Thứ ngày Nội dung Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25-10-2021
Thứ 3
26-10-2021
Thứ 4
27-10-2021
Thứ 5
28-10-2021
Thứ 6
29-10-2021
Thứ 7
30-10-2021
Chủ nhật
31-10-2021